Personalbistånd_Lotten i Peru

I några fall har FS och dess medlemsorganisationer sett ett mervärde i att sända en finländsk expert för att arbeta tillsammans med samarbetspartnerna.

Samarbetsorganisationen i Tanzania har hundratals verksamhetsplatser i landet och en uttalad målsättning att hjälpa befolkningen på många plan, men saknade en konkret plan för hur miljötänket skulle kunna förändras. Vår finländska medarbetare har mångårig erfarenhet av den lokala kulturen och av kommunikationen på gräsrotsnivå. Det i kombination med en klar strategi hur vanliga människor ska kunna förstå och bli intresserade av att förändra och ta hand om sin närmiljö gör verksamheten till en framgångsrik pilotverksamhet som är möjlig att multiplicera då fler och fler lokal medarbetare lär sig samma vision och metod från grunden.

Den unika kombinationen av medvetenhet om miljöpåverkan på makronivå med “low-cost, low-tech” metoder som den vanlige bybon begriper och ser nyttan med är något som nu öppnar för positiv miljöpåverkan i större skala.

Utvecklingssamarbetet med länder i syd handlar inte enbart om resurser för specifika verksamheter utan också att stimulera samarbetspartnerna till ledarskaps- och organisationsutveckling. I kulturer där ledarskap är mera position än funktion, där teamarbete, transparens och god redovisningspraxis inte är självklara eller välutvecklade, behövs nya perspektiv på ledarskap som öppnar för utveckling även inom ledarna själva. Därför är en ledarskapsutbildning som lyfter upp just ledarens utveckling och som ger konkreta råd för personlig utveckling något som våra samarbetspartner saknat och nu välkomnar i form av LCB kurser som leds av en finländsk medarbetare.

EXPERTHJÄLP