FS kontor
Frikyrklig Samverkans officiella adress är till Andreaskyrkan på Högbergsgatan i Helsingfors.

Kontaktuppgifter

Frikyrklig Samverkan FS r.f.
Högbergsgatan 22 C, 00130 Helsingfors

E-post: staff[at]fsglobal.fi
Facebook: www.facebook.com/frikyrkligsamverkan

(Post gällande utvecklingssamarbetet sänds till Betlehemskyrkan,
Bolagsv. 33, 02700 Grankulla)

Frikyrklig Samverkans utvecklingssamarbete heter FS Global.

Personal

Ordförande: Peter Sjöblom

E-post: psjoblom[at]baptist.fi

Koordinator: Catarina Ekman-Niemi-Kaija  

E-post: cata[at]fsglobal.fi

Konto: FI67 4970 4420 0270 39 (Aktia) BIC: HELSFIHH