FS kontor
Frikyrklig Samverkans huvudkontor finns i Andreaskyrkan på Högbergsgatan i Helsingfors.

Kontoret

Frikyrklig Samverkan FS r.f.
Högbergsgatan 22C, 00130 Helsingfors

E-post: staff[at]fsglobal.fi
Facebook: www.facebook.com/frikyrkligsamverkan

(Post gällande utvecklingssamarbetet sänds till kontoret på Högbergsgatan.)

Frikyrklig Samverkans utvecklingssamarbete heter FS Global.

Personal

Ordförande: Håkan Björklund

E-post: hakan.bjorklund[at]surfnet.fi

Ledare för utvecklingssamarbete: Oskar Sjöberg

E-post: oskar.sjoberg[at]fsglobal.fi

Koordinator för utvecklingssamarbete: Catarina Ekman-Niemi-Kaija  

E-post: catarina.ekman-niemi-kaija[at]fsglobal.fi

Konto: FI51 4970 4420 0356 69 (Aktia)