FS kontor
Frikyrklig Samverkans officiella adress är till Andreaskyrkan på Högbergsgatan i Helsingfors.

Kontaktuppgifter

Frikyrklig Samverkan FS r.f.
Högbergsgatan 22 C, 00130 Helsingfors
Skicka posten till:
FS c/o Betlehemskyrkan, Bolagsvägen 33, 02700 Grankulla

E-post: staff[at]fsglobal.fi
Facebook: www.facebook.com/frikyrkligsamverkan

Styrelsen

Ordförande: Roger Andersson
E-post: roger.andersson[at]mkf.fi

Övriga i styrelsen:
Patrik Abrams
E-post: patrik.abrams[at]elim.fi
Göran Hansen E-post: gobihan[at]gmail.com
Camilla Klockars
E-post: camilla.klockars[at]metodistkyrkan.fi
Peter Sjöblom E-post: psjoblom[at]baptist.fi

Koordinator: Cata Ekman-Niemi-Kaija
E-post: cata[at]fsglobal.fi

Bankkonto: FI67 4970 4420 0270 39 (Aktia) BIC: HELSFIHH

FS leds av en styrelse med en till två medlemmar från varje medlemsorganisation. Medlemsorganisationer är Finlands Svenska Adventkyrka, Finlands svenska baptistsamfund, Finlands svenska metodistkyrka, Finlands svenska pingstmission och Missionskyrkan i Finland. Till verksamheten hör bl.a. att:

  • Skapa, upprätthålla och utveckla frikyrkligt samarbete – mötes och konferensplattform
  • Inverka på lagstiftning och dess tillämpning i en för de frikyrkliga gynnsam riktning gällande positiv inställning till bl. a. utvecklingssamarbete och invandrarfrågor
  • Personalvård: upprätthålla och stärka pastorers och medarbetares välmående
  • Kurser och fortbildning: anordna möten, konferenser, seminarier och fortbildning (barn och ungdom, teologi, ledarskap, Fria Kristliga Folkhögskolan)
  • Gemensamma ekumeniska kontakter: Frikyrkliga relationer. Fördjupat samarbete mellan medlemssamfunden. Trepartsmöten mellan frikyrkorna och lutherska kyrkan, Ekumeniska Rådet.
    Finlandssvensk ekumenisk samling. Ekumeniska ansvarsveckan i oktober, information, insamling.
  • Plattform för socialt arbete, utvecklingssamarbete. Frikyrklig Samverkan/ FS Global kan vara en resursbank för möjliggörande av fortsatt utvecklingsarbete tillsammans med Fingo och utrikesministeriet.