Frikyrklig Samverkan fungerar som civiltjänstgöringsställe. Det innebär att frikyrkliga församlingar och organisationer kan ansöka om att få anställa civiltjänstgörare genom FS som sköter kontakterna till civitjänstgöringsmyndigheterna för samfundens räkning. FS ordförande Jan Edström fungerar som kontaktperson.

 

Civiltjänstgörare berättar

Tobias Althoff gjorde sin civiltjänstgöring via FS. Här berättar han om varför han valde civiltjänstgöring och hur jobbet var.

Varför valde du civiltjänst?
– Jag valde civilltjänst för att jag ville få arbetserfarenhet och möjlighet att få komma ut arbetslivet. Grundutbildningen var ganska onödigt lång, men en bra start. Man fick sin dygnsrytm i skick så fick man lära sig att det inte någon lek.
Hur var själva jobbet?
– Jobbet var roligt, jag fick testa på många nya saker, det var mycket givande. Arbetet var mycket varierande och man fick prova på uppgifter på nya områden. Själv blev jag mycket intresserad av kundservice.


Victor Spiby gjorde sin civiltjänstgöring via FS. Här berättar han om varför han valde civiltjänstgöring.

Var gjorde du din civiltjänst?
Jag jobbade som civiltjänstgörare i Andreaskyrkan. Jobbet var väldigt varierande, det var olika saker som måste göras varje vecka och jag lärde mig mycket nytt, t.ex. hur en brandinspektion görs eller hur man sköter ett mixerbord.

Kan du nämna nån person som påverkat ditt tänkande?
Inom icke-våld är naturligtvis Mahatma Gandhi en förebild, att uppnå något stort genom fredlig protest är beundransvärt. Också John Lennons fredsarbete finner jag inspirerande.

Varför valde du civiltjänst?
Som scout skulle jag antagligen ha trivts på läger i skogen, men arméns grundläggande uppgift är ändå att utbilda soldater till att döda ”fienden”. Detta är något som jag inte ville spendera ett helt år av mitt liv på att lära mig. Som civiltjänstgörare gör man dessutom större nytta i samhället än en beväring som kostar en massa skattepengar. Länder såsom Costa Rica, Samoa, Panama och Island är en inspiration, de har bevisat att man inte behöver en armé för att klara sig. I krig finns det bara förlorare.


Petter West gjorde sin civiltjänstgöring vid Jakobstadsnejdens musikinstitut. Här berättar han om sitt val och hur jobbet som civiltjänstgörare var.

Varför valde du civitjänst och inte militärtjänstgöring? (etiska, religiösa, andra skäl)
Redan före tonåren hade jag beslutat mig för att välja civiltjänst istället för militärtjänst. Min bror som är åtta år äldre hoppade av militären efter ett halvt år och genomförde det resterande halvåret genom civiltjänst, och på så vis blev jag medveten om alternativet. På förhand hade jag tre huvudsakliga skäl till att välja civiltjänst:
  • Min personliga övertygelse om att konflikter inte borde lösas med vapen
  • Att jag skulle göra mer nytta för samhället genom civiltjänst än genom att slösa resurser på att leka krig
  • Att civiltjänst skulle vara mera lärorikt och nyttigt för mig själv
Var det svårt att få civiltjänstgöringsställe?
Nej, inte för min del. Jag hade hört att det kan vara svårt att hitta en plats så därför var jag ute i god tid. Platsen jag fick var den andra jag ringde till, efter ett tips från en bekant som tjänstgjort på samma ställe året innan. Jag var den första som hörde av mig och fick platsen direkt.Var tjänstgjorde du?
Officiellt Jakobstadsnejdens musikinstitut. Eftersom de har nära samarbete med Novias och YA:s musikutbildningar i Jakobstad som alla är inhysta i samma hus var min tjänstgöring ändå delad på de tre olika skolorna.

Vilja arbetstider, -uppgifter hade du?
Normalt jobbade jag 9.00-16.00, men ibland också kvällstid då det till exempel ordnades konserter eller andra evenemang. Mina uppgifter var väldigt varierande, bland annat jobbade jag med kontorsarbete, agerade chaufför, roadade musikutrustning, designade programblad, gjorde inköp och mixade ett par mindre konserter.Vad gör du idag, har du haft nytta av tiden som civiltjänstgörare?
För tillfället studerar jag medieteknik på Arcada i Helsingfors. Konkreta fördelar med min tjänstgöringstid är alla de vänner och kontakter jag fick, samt att det är en bra sak att nämna i CV:n. Men jag lärde mig också otroligt mycket under tiden, allt från rent tekniskt kunnande och en insikt i musikbranschen till sociala färdigheter; att kunna komma överrens med alla de vitt skilda personligheter som man stötte på var en utmaning. Vidare lärde jag mig också en hel del om att ta ansvar och om tidshantering, och mitt självförtroende stärktes vartefter jag insåg hur mycket nytta jag ofta gjorde.


Kan du rekommendera civiltjänst för andra som funderar på hur de ska avtjäna värnplikten?
Absolut!Vad kan vi göra i församlingarna för att fostra unga till fred och konfliktlösning utan våld?
Fortsätta predika kärleksbudet, poängtera vikten av ekumenik och samförstånd mellan folk och religioner. Öva på att överbygga klyftor genom att inkludera så många som bara möjligt i ungdomsarbetet. Lobba för bättre attityder gentemot civiltjänstgöring, att det inte är något man gör för att ”komma lättare undan”.