FS Global har för tillfället (2019-2020) ett projekt för utvecklingssamarbete i Burundi. Vi vill stöda fattiga och marginaliserade människor till att uppnå en drägligare livssituation.

Målet för projektet i Burundi är att höja civilsamhällets kapacitet att förverkliga de ungas (särskilt flickors och kvinnors) rättigheter och deltagande i samhället genom att förebygga drogmissbruk och människohandel. Projektet främjar uppnåendet av mänskliga rättigheter till ett hälsosamt liv och bättre levnadsstandard för drogmissbrukare och offer för människohandel i provinserna Makamba, Bujumbura, Ruyigi och Cibitoke.

Målen är

– Ökad medvetenhet bland unga, föräldrar, skolrektorer, lärare och administrativa ledare i lokalsamhället i 4 målområden, om förebyggandet av missbruk och människohandel.

– Stärkt kapacitet hos partnerorganisationen (CEPBU) att som ett starkt civilsamhälle och ansvarsbärare verka för och förespråka ungdomars och barns rättigheter i Burundi.

– Ökad kapacitet hos de unga att motstå missbruk och människohandel i Burundi.

Detta är ett projekt där FS Global/FSPM, Samaria Group och CEPBU gemensamt går in för förebyggande verksamhet då det gäller frågor om missbruk och människohandel i Burundi. Kärnområdet för utveckling som projektet söker finna lösningar för, är missbruk av droger och alkohol, samt människohandel, som drabbar de unga, såväl flickor som pojkar i Burundi, vilket leder till ökad migration och sänkt förmåga hos unga att arbeta med utvecklande arbete. Det långsiktiga målet är att förhindra ungdomarnas drogmissbruk, förebygga människohandel och öka kunskapen om dessa frågor i målområdena. Projektet riktar sig till 200 unga från hushåll i fyra provinser, till 50 deltagare i utbildningstillfällen för nationella ledare, lärare och rektorer. Lokalsamhällen med uppskattningsvis 120,250 personer kommer att bli mer medvetna om missbruk och mänskohandel. En annan viktig grupp är de 120.000 som kan nås med information på olika sätt och bli medvetna om utmaningarna, genom bl.a. CEPBUs radio ”Ubutumwa bw’Amahoro”.

Under året 2019 har 175 personer fått yrkesutbildning, vilket är ett väldigt bra resultat. Dessutom har man för att lyfta upp ungdomarnas rättigheter ordnat utbildning för 188 lokala ledare och 26 personer ur CEPBUs personal. Över 70 000 personer har också nåtts av information via radio.

Irakoze Violett, som är en 25-årig kvinna, kommer från en familj med sex syskon, av vilka endast ett har haft möjlighet att gå i skola på grund av fattigdom. Hon säger så här: ”Jag är tacksam till projektet som gett mig viktiga färdigheter. Tidigare trodde jag att matlagning var enkelt, men jag upptäckte många hemligheter tack vare utbildningen och jag har gjort stora framsteg som kokerska. Dock, klarar jag mig inte ekonomiskt och skulle därför gärna ha tillgång till ett startpaket så jag kunde arbeta och förtjäna mitt uppehälle. Jag skulle vilja öppna en restaurang, men behöver stöd för att kunna genomföra det. Jag önskar att CEPBU skulle fortsätta stöda oss, ta hand om oss och följa upp hur vi har det.

Mannen Ndagijimana Médique som är 21 år gammal, kommer från en familj med 9 syskon där endast tre av barnen går i skola på grund av fattigdom. Han beskriver sitt liv så här: ”Mitt liv har förändrats, nu kan jag arbeta och förtjäna pengar för att klara mig själv. Jag har fått er arbete som sömmare. Jag betalas enligt hur mycket vi säljer per månad. Jag skulle vilja köpa en symaskin så jag kunde öppna min egen affär. På det sättet kunde jag bygga ett hus och ha en familj. Jag är tacksam till CEPBU för att jag kan stöda min familj, istället för att leva på dem. Innan jag tog del i projektet såg min familj ner på mig, men nu har jag ett värde i familjen.”