[show-map id=’3′]

Rättvis tillgång till utbildning av god standard

FS Global vill genom olika former av utbildning bidra till en mer rättvis, jämlik och demokratisk värld. Med hjälp av utbildning får människor möjligheter till arbete och inkomst, vilket leder till en minskad fattigdom.

Rättvisa utbildningssystem, där också flickor och funktionsnedsatta har lika möjlighet att utbilda sig som pojkar, främjar mänskliga rättigheter och individuell självständighet och möjlighet att påverka det egna

Tre av lågstadiebarnen som går i skola på samma tomt som högstadieskolan byggs. livet.

Om utbildningsprojekten

Genom utbildningsaspekten av programmet för utvecklingssamarbete vill FS Global erbjuda rättvis tillgång till utbildning. Det här betyder även att flickor och funktionsnedsatta erbjuds utbildning i lika stor utsträckning som pojkar. De skolor som FS Global stöder erbjuder lika många studieplatser för både flickor och pojkar. Detta är ändå inte en garanti för att fördelningen mellan pojkar och flickor alltid är jämn, detta kan variera från år till år beroende på vem som söker in till utbildningarna. Skolorna anpassas till att kunna ta emot funktionsnedsatta studerande.

Vid Quest College i Laos erbjuder man dessutom särskilda stipendium till funktionsnedsatta så att även de ska kunna utbilda sig. Övrig undervisningsverksamhet såsom kortkurser och seminarier erbjuds också till både kvinnor och män och funktionsnedsatta. Funktionsnedsatta betonas speciellt genom arbetet för synskadade som genomförs i Tanzania.

Genom att erbjuda utbildning av god standard vill FS Global öka människors chanser till fortsatt utbildning eller bättre utkomstmöjligheter. De utbildningar som FS Global stöder har visat mycket goda resultat och arbetet med att erbjuda utbildning av hög kvalitet kommer att fortsätta. I Filippinerna anses förskoleeleverna vara bättre förberedda för grundskolan än barn från andra förskolor.

Även förskolan i Jeriko i de palestinska områdena har visat goda resultat och skolan är mycket populär. De högre utbildningarna samt yrkeskurser som FS Global stöder syftar till att förbereda ungdomar för arbetslivet genom att ge dem praktiskt kunnande. Utbildningar i bland annat IT och media, samt kurser i lokalvård, entreprenörskap ger goda förutsättningar för att få jobb eller starta en affärsverksamhet. Exempelvis har många synskadade tagit steget att starta en egen affärsverksamhet efter att de under seminarier har blivit uppmuntrade att själva göra något för att ta sig ur sin ofta utmanande livssituation.

Projekten för Utbildning:

Afrika

Asien

Latinamerika