Hälsa_sjukhuspersonal

Hälsomedvetenhet och tillgång till god vård

I de projekt som fokuserar på hälsa vill FS Global bidra till en bättre folkhälsa, minska fattigdomen och främja mänskliga rättigheter. Detta åstadkoms bland annat genom traditionell hälsovård, men även genom att utbilda människor, i synnerhet mödrar och barn, om hälsa och hygien.

Via hälsovårdsprojekten görs hälsovård tillgänglig för utsatta grupper i samhället. Tillgängligheten och ökad kunskap om hälsovård gör att människor får bättre möjlighet att själva påverka sin hälsa och på lång sikt leva ett hälsosammare liv.

Genom hälsoaspekten inom programmet för utvecklingssamarbete vill FS Global höja medvetenheten om hygien och hälsa samt göra hälsovård och rådgivning mer tillgänglig. I praktiken fokuseras arbetet med att höja medvetenheten till utsatta grupper såsom kvinnor, funktionsnedsatta, människor som bor i slummen eller i avlägsna områden.

Rådgivningen sker genom bland annat kurser och seminarier. Exempelvis kommer kurser i barnafödande att fortsätta hållas i olika byar i Afghanistan och rehabilitering och vård för funktionsnedsatta personer i Thailand kommer att fortsätta utvecklas.

Genom att upprusta hälsostationer i områden där sjukvård saknas eller är bristfällig blir tillgängligheten bättre. Viktigt i sammanhanget är att människor ska ha råd att betala för den vård de behöver. Genom att hålla kostnader för hälsovård låga kan även fattiga människor få tillgång till vård. Exempelvis i Burundi upprustas en hälsostation i ett område där många fattiga återvändande flyktingar bor.

HÄLSA

Hälsa (Thailand) Placeholder
Hälsa (Thailand)