Parkväll med Helen och John Burns i Sion, Vasa 18.4.2024

För vem: Pastorer- och församlingsansvariga, äldste församlingsanställda, ungdomsledare med respektive. Vad händer: Vi får lyssna till John och Helen Burns som talar om att stå tillsammans som par i andligt arbete, att vårda äktenskapet och förvalta det ansvar vi har fått, att ibland tjäna under andligt tryck, under svåra påfrestningar och i kristider. Start: Torsdag 18.4 kl.18:30-21:15 i Sion Vasa Arrangör: Frikyrklig samverk...

Kallelse till årsmöte 2024

Kallelse till årsmöte för Frikyrklig Samverkan FS rf den 7 maj 2024 kl. 14.00 via Zoom. Vid årsmötet behandlas följande ärenden: • Verksamhetsberättelse • Ekonomirapport • Verksamhetsgranskningsrapport • Ansvarsfrihet för styrelsen •Verksamhetsplan • Budget • Övriga frågor Välkommen med!/Styrelsen Mötesdokument och Zoom-länk sänds ut en vecka före mötet. Vänligen skicka namn och e-postadresser för mötesdeltagar...

Kyrkoledarnas vädjan för en medmänsklig invandringspolitik

I en gemensam vädjan betonar en grupp ledare för finska kristna kyrkosamfund hur kärnan i den kristna tron är förståelsen av varje människas omistliga värde som Guds avbild, och uttrycker oro över föreslagna ändringar i lagen som skulle försvaga ställningen för personer som söker internationellt skydd. Vi undertecknare vill uttrycka vår djupa oro över försöken att lagstiftningsvägen försvaga ställningen för dem som har beviljats internationellt skydd i...

Ansvarsveckans projekt: New Life Academy

Under oktober månad har vi inom Missionskyrkan i Finland New Life Academy i Arusha, Tanzania som vårt böneämne och fokus för vår mission. Samtidigt vill vi lyfta upp NLA i den Ekumeniska Ansvarsveckans insamling. Vi känner att arbetet i Tanzania är ett gott ändamål som också faller under Ansvarsveckans tema i år, Helig Fred. Detta innebär bl. a. utbildning och satsning på de unga generationerna som gynnar stabilitet och fred i fattiga och oroliga omr...

EKUMENISKA ANSVARSVECKAN 2023: Helig fred – kristna som fredsbyggare

Ekumeniska ansvarsveckan firas 22-29 oktober 2023 med temat Helig fred - kristna som fredsbyggare, och vi vill utmana alla kristna att fundera på vad vi kan göra tillsammans för att skapa fred. Kriget i Europa har orsakat oro och osäkerhet inför framtiden, särskilt bland unga människor. Vi vill vara en motvikt till klimatet av oro och rädsla och bygga broar för fred. Under Ansvarsveckan 2023 kommer det att finnas olika typer av informationspaket, ...

Fortbildningsdag på kommande: Trygga miljöer och en god arbetskultur

Funderar du någonsin vad finländsk lägstiftning säger om att ordna läger för barn och att engagera frivilliga resurser? Eller vad GDPR-lagen säger om församlingsmatrikeln? Vad bör man tänka på vid anställningar eller gällande tystnadsplikten i själavården? När ska man göra barnskyddsanmälan? Vilka riktlinjer finns det för en trygg arbetsmiljö och vilka lagstadgade saker gäller alla församlingar? Kom med på fortbildningsdagen och bli klokare tillsammans...

Kallelse till årsmöte 4.5.2023

Kallelse till årsmöte för Frikyrklig Samverkan FS rf torsdagen den 4 maj 2022 kl. 14.00 via Zoom. Medlemsorganisationer: Finlands Svenska Adventkyrka Finlands svenska baptistsamfund Finlands svenska metodistkyrka Finlands svenska pingstmission Missionskyrkan i Finland Vid årsmötet behandlas följande ärenden:• Verksamhetsberättelse • Ekonomirapport • Revisionsrapport • Ansvarsfrihet för styrelsen • Verksamhetsplan • Info från fältet: Vi får höra om ...

Ekumeniska ansvarsveckan 23-30.10.2022

Ge ditt stöd till skolelever på Esa Memorial School i Nepal! Ekumeniska ansvarsveckans gåva i år går till barn och ungdomar vars familjer nyligen har flyttat till ett nytt område i utkanten av huvudstaden Kathmandu. Barnen behöver din hjälp för att betala skolavgifter, läroböcker och annat material samt till skoluniformer. Sedan 2003 har vi årligen kunnat hjälpa mellan 20-50 grundskoleelever i deras studier. Dessutom har 25 ungdomar fått möjlighet till hö...