Airport View School i Torit i Sydsudan

Airport View School i Torit i Sydsudan
Finlands Svenska Baptistsamfund har sedan 2014 stött utvecklandet av en privat grundskola, Airport View School (AVS), som kompletterar det bristfälliga statliga skolnätverket i staden Torit i Sydsudan. Gamara Joseph Servilio Oleyo med bakgrund som flykting, är eldsjälen bakom skolan och dess direktor. Sture och Majvor Nyholm som nyss besökt Uganda och Sydsudan hjälpte honom med utbildning i hans ungdom. Joseph drivs av en stark målmedvetenhet att ge samma

Uppskattat yrkesskoleinternat i Kenya

Uppskattat yrkesskoleinternat i Kenya
Internatets bottenvåning i bruk och bygget fortskrider I juli ifjol öppnades dörrarna till internatets bottenvåning vid Community College i Kiambu, Kenya. Internatet består av två byggnader, en för damer och en för herrar. Invånarna är nu 36 till antalet fördelat på16 flickor och 20 pojkar. Mary Wambui som går skönhetslinjen och Franciska Lucia Malewa från restauranglinjen visar upp sitt rum. Eleverna tycker att rummen är rymliga och att gemenskapen mella

Internatsbygge i Kiambu, Kenya

Internatsbygge vid yrkesskolan för ungdomar från fattiga familjer i Kiambu, Kenya. Just nu jobbar man med grunden till internatet. I internatet skall ca 100 ungdomar kunna bo medan de får del av praktiska kurser i yrkesskolan. Mellan åren 2005-2010 startades en yrkesskola för läskunniga ungdomar från familjer utan ekonomiska medel att ge dem en vidare utbildning efter avslutad grundskola. Verksamheten bedrivs idag på ett professionellt sätt och man ser

Ansvarsveckan 2014

Frikyrkornas gemensamma insamling under Ansvarsveckan 19-26.10.2014   Varje år brukar frikyrkorna under Ansvarsveckan ta upp en kollekt eller bidra med en gåva till den gemensamma insamlingen. Ändamålet för insamlingen roterar mellan frikyrkorna. I år går insamlingen till FSPM:s utbildning av handikappade i Laos. Den ekumeniska ansvarsveckan handlar i år om krigets och våldets förödande resultat. Vad kan vi göra för att motverka våldet, minsk

Tillsammans når man långt

Tillsammans når man långt
Håkan Wiik besökte Nyadire missionsstation ute på savannen utanför Harare. Vid missionsstationen finns både sjukhus, skolor och barnhem. Nyadire är en missionsstation på savannen cirka 160 kilometer nordost om huvudstaden Harare i Zimbabwe. Missionsstationen består av ett sjukhus, skolor från dagis till studenten samt en lärarutbildning och barnhemmet Home of Hope. Dessutom finns där en farm och en metodistförsamling. Allting administreras av metodistky