Bussen har anlänt till Dodoma

Bussen har anlänt till Dodoma
Gatubarns projektet i Dodoma är för den den stora grupp föräldralösa barn i staden som ofta bor inneboende hos någon släkting. En annan kategori är gatubarnen som bor inne i centrum av Dodoma och är väldigt skygga för vuxna. 250 barn har identifierats och regelbundna träffar har arrangerats. En träff har också ordnats för anhöriga och representanter från staden. Fokus i projektet är att jobba med attityder gentemot gatubarn i staden. Man vill få de vuxna a...

Här är alla vuxenpoäng förbrukade

Här är alla vuxenpoäng förbrukade
– För de här barnen är vuxna inget att lita på. Vårt uppdrag är att vinna deras förtroende, för att sedan kunna hjälpa dem, säger Victor Sarenge. Det är gatubarnen i Tanzanias huvudstad Dodoma det handlar om. Om pappa slår, om du bor hos faster som själv har fyra barn, eller om mamma är ensamförsörjare och inte har råd med skoluniformen – då är det inte så självklart att livet blir så bra för en pojke eller flicka i Tanzania. Utmaningen är stor, men ett