Ekumeniska ansvarsveckan 23-30.10.2022

Ge ditt stöd till skolelever på Esa Memorial School i Nepal! Ekumeniska ansvarsveckans gåva i år går till barn och ungdomar vars familjer nyligen har flyttat till ett nytt område i utkanten av huvudstaden Kathmandu. Barnen behöver din hjälp för att betala skolavgifter, läroböcker och annat material samt till skoluniformer. Sedan 2003 har vi årligen kunnat hjälpa mellan 20-50 grundskoleelever i deras studier. Dessutom har 25 ungdomar fått möjlighet till hö...

FÖRÄNDRINGAR

FÖRÄNDRINGAR
Frikyrklig Samverkan FS r.f. (FS) är ett samarbetsorgan för sex frikyrkliga organisationer i Svenskfinland. Fyra av medlemsorganisationerna har de senaste åren låtit koordinera sitt internationella utvecklingssamarbete via FS, ett samarbete som benämns FS Global. FS Global jobbar med att ”från gräsrot till gräsrot” långsiktigt hjälpa de fattigaste och mest sårbara människorna i vår värld till ett värdigt liv. De mänskliga rättigheterna ligger som grund...

Alla har rätt till ett värdigt liv

PÅ BORDET. I skrivande stund väntar jag på besked från utrikesministeriet för finansieringen av utvecklingssamarbetet för nästa år, skriver Jani Edström, ordförande för Frikyrklig samverkan FS. Text: Jani Edström Efter att regeringen år 2015 beslöt skära ned biståndet med drygt 40 procent är ingenting säkert längre. Det värsta är att nedskärningarna drabbat våra samarbetspartners sedan många år, deras tillgång till utbildning och hälsovård. Men...

Uppskattat yrkesskoleinternat i Kenya

Uppskattat yrkesskoleinternat i Kenya
Internatets bottenvåning i bruk och bygget fortskrider I juli ifjol öppnades dörrarna till internatets bottenvåning vid Community College i Kiambu, Kenya. Internatet består av två byggnader, en för damer och en för herrar. Invånarna är nu 36 till antalet fördelat på16 flickor och 20 pojkar. Mary Wambui som går skönhetslinjen och Franciska Lucia Malewa från restauranglinjen visar upp sitt rum. Eleverna tycker att rummen är rymliga och att gemenskapen mella

Ansvarsveckan vill göra kvinnors och flickors röst hörd

Ansvarsveckan vill göra kvinnors och flickors röst hörd
Ekumeniska ansvarsveckan 22 till 29 oktober 2017 utmanar oss att hjälpa flickor och kvinnor att få en bättre hälsa. Insamlingen tillfaller i år Adventkyrkans kvinnohälsoprojekt i Nepal. Ansvarsveckan utmanar oss att göra kvinnors och flickors röst hörd. Frikyrklig Samverkans insamling tillfaller i år Finlands Svenska Adventkyrkas kvinnohälsoprojekt Uterine Prolapse Prevention Program (Förebyggande av livmoderframfall) i Nepal. Med hjälp av Utrikesminist

En berättelse om hopp och förändring

En berättelse om hopp och förändring
Martyrkyrkans vänner, som understöder projektet Seeds of Hope i Jeriko via Frikyrklig Samverkan, har fått följande glada hälsning från ledarteamet i Jeriko: ”Vi vill berätta om Mohammad, sex år. Han gick i Seeds of Hope’s förskola i tre år och gick efter det med i vårt ”efter-skolan program” vid Seeds of Hope’s kulturcenter i Jeriko. I början hade Mohammad problem med att interagera med de andra barnen och med ledarna, det var verkligen problematiskt

 Tjugo projekt planeras för 2018 

 Tjugo projekt planeras för 2018 
År 2018 inleds en ny programperiod. FS Global planerar 20 projekt för den fyraåriga perioden.  FS Global planerar projekt både i Afrika, Asien och Sydamerika för perioden 2018 - 2021. Här följer en kort beskrivning av de planerade projekten. Av dessa är de flesta pågående projekt. Nya projekt från år 2018 är Moçambique Livsfrö, Utveckling av utbildning i naturresursförvaltning (Tanzania), Fokus på barnen för ett värdigt liv (Zimbabwe) och Guyana Experth

Utbildning bekämpar fattigdom i Tanzania

Utbildning bekämpar fattigdom i Tanzania
De färggranna muggarna skramlar härligt i solskenet när det är lunchdags och alla de hungriga barnen sträcker ut sina händer mot grytan för att få muggen fylld och få sin soppa för dagen. Glädjen är på topp, de mörka ansiktena lyser och ljudet är nära skadlig nivå som det är när barn har det som bäst. I statliga skolor måste man ha maten med själv - många familjer har inte råd - och energin för den dagliga inlärningen räcker inte till. Soppan är viktig för