Miljöprojektet som syns långt

Miljöprojektet som syns långt
Maria Holmberg arbetar med FSPM biståndsprojekt i Tanzania. Målet för denna projektperiod är att nå 100 byar i 15 regioner med undervisning om hur man sköter skogarna, planterar träd m.m, och på så sätt minska fattigdomen. Dessutom skall lokala miljökonsulter utbildas för att sprida verksamheten och kunskapen ytterligare. Jag har jobbat med Miljöundervisningsprojektet i Tanzania i fem år, 2010 till 2014. Jag har rest runt i 19 regioner av 21 och hållit

Kibrelis seminarier gör skillnad

Kibrelis seminarier gör skillnad
Marie Hjortell besökte Tanzania i oktober i fjol och träffade synskadade som fått hjälp genom Kibreliprojektet (Kibreli Capacity Strenghtening Project). Mötena visade hur värdefullt arbetet bland de synskadade är och vilken skillnad det kan göra i en synskadad persons liv. I slutet av oktober 2014 hade jag i samband med en projektmonitorering förmånen att få träffa några representanter för synskadade och blinda som deltagit i de tredagars seminarier som

Här är alla vuxenpoäng förbrukade

Här är alla vuxenpoäng förbrukade
– För de här barnen är vuxna inget att lita på. Vårt uppdrag är att vinna deras förtroende, för att sedan kunna hjälpa dem, säger Victor Sarenge. Det är gatubarnen i Tanzanias huvudstad Dodoma det handlar om. Om pappa slår, om du bor hos faster som själv har fyra barn, eller om mamma är ensamförsörjare och inte har råd med skoluniformen – då är det inte så självklart att livet blir så bra för en pojke eller flicka i Tanzania. Utmaningen är stor, men ett

Lärarskolan har hjälpt till att fylla lärarbristen

Lärarskolan har hjälpt till att fylla lärarbristen
Lärarskolan Nyamahanga Teacher’s College i Tanzania har utexaminerat sammanlagt 1066 lärare hittills, vilket har bidragit till att fylla behovet av lärare i landet. Lyssnar man på vad eleverna har att säga så är det inte svårt att förstå att skolan är populär. Nyamahanga Teacher’s College (NTC) i Tanzania utbildar förskole- och grundskolelärare genom att erbjuda en tvåårig collegeutbildning. Skolan har utvecklats under några år och idag går sammanla

Projektet som hjälper synskadade ut i samhället

Projektet som hjälper synskadade ut i samhället
I Tanzania pågår ett arbete som hjälper flera tusen synskadade personer över hela landet varje år. Det är ett viktigt arbete som på ett konkret sätt hjälpersynskadade att få en bättre levnadsstandard i ett land där de ofta diskrimineras. Ibrahim Suleiman, som är projektkoordinator för projektet Kibreli – stöd för synskadade, berättar att man såg ett behov av att hjälpa synskadade personer i Tanzania att få en bättre levnadsstandard och därför startades

Första skoldagen på NLA i Olosiva, Tanzania

Första skoldagen på NLA i Olosiva, Tanzania
Det är första riktiga skoldagen på New Life Academy i byn Olosiva i Tanzania. 600 glada barn är på plats när byggaren Daniel Kweka lämnar över nycklarna till det nya huset med 10 klassrum. Med insamlade medel från en skola i Finland har man också kunnat köpa in nya böcker och två jordglober till skolan. – Det är lyckliga barn vi ser, utbrister Ruben Holmgren Falk med ett brett leende. Jag håller med honom och förstår den glädje han känner. Rubens vi

Anna fick självförtroende och respekt

Anna fick självförtroende och respekt
I Tanzania blir funktionshindrade ofta åsidosatta eller undangömda från samhället. Projektet Kibreli vill ändra på detta och ordnar därför seminarium för synskadade så att de kan få praktisk kunskap och lära sig om sina rättigheter. Anna Kulaba Msekela är en av deltagarna som har fått uppleva en stor förändring i sitt liv tack vare det hon lärde sig på seminariet.   Projektet Kibreli – stödprogram för synskadade, som har sin verksamhet i T

Trädplantering återställer Tanzanias skogar

Trädplantering återställer Tanzanias skogar
Maria Holmbergs miljöarbete i Tanzania har fått effekt ute i landet. Fler och fler inser varför det är viktigt att bevara miljön och vad de själva kan få ut av det. Vi sitter i en bil på en väg i norra Tanzania. Vi har tagit färjan i Mwanza över Viktoriasjön och den cirka fem timmar långa bilfärden mot Nyamahanga har börjat. Majsfälten och bananodlingarna susar förbi fönstret. Kaoset i städerna som vi passerar bryter av lugnet på landsbygden. När de