Ansvarsveckans projekt: New Life Academy

Under oktober månad har vi inom Missionskyrkan i Finland New Life Academy i Arusha, Tanzania som vårt böneämne och fokus för vår mission. Samtidigt vill vi lyfta upp NLA i den Ekumeniska Ansvarsveckans insamling. Vi känner att arbetet i Tanzania är ett gott ändamål som också faller under Ansvarsveckans tema i år, Helig Fred. Detta innebär bl. a. utbildning och satsning på de unga generationerna som gynnar stabilitet och fred i fattiga och oroliga omr...

Utbildning bekämpar fattigdom i Tanzania

Utbildning bekämpar fattigdom i Tanzania
De färggranna muggarna skramlar härligt i solskenet när det är lunchdags och alla de hungriga barnen sträcker ut sina händer mot grytan för att få muggen fylld och få sin soppa för dagen. Glädjen är på topp, de mörka ansiktena lyser och ljudet är nära skadlig nivå som det är när barn har det som bäst. I statliga skolor måste man ha maten med själv - många familjer har inte råd - och energin för den dagliga inlärningen räcker inte till. Soppan är viktig för

Tänk vilken betydelse några euro kan ha!

Tänk vilken betydelse några euro kan ha!
Tänk att en liten mätt eller tom mage kan vara den stora skillnaden mellan å ena sidan trygghet och skydd och å andra sidan att bli utnyttjad och utsatt för övergrepp. Hälsningar från Tanzania! När det här brevet skrivs befinner jag mig i Dodoma där Children Empowerment Project (CEP) pågår sedan två år tillbaka. Under mitt besök i Dodoma har jag gjort hembesök hos fem av de barn som får stöd genom CEP. Och jag kan bara konstatera att det är så totalt

Motiverade elever i New Life Academy i Tanzania

Motiverade elever i New Life Academy i Tanzania
Det finns framtidshopp bland motiverade elever som vill något med sina liv. De vet att utbildning är vägen ut ur fattigdom och ger möjligheter för framtiden. Följ med biståndsledare Bjarne Rönnqvist (Missionskyrkan i Finland) till byn Olosiva utanför Arusha i Tanzania. Eleverna i högstadiet sitter intensivt och jobbar – men inte i sina blå och gröna skoluniformer såsom vanligt. I dag avslutas nämligen skolåret och då är det fri klädsel som gäller. För f

Graduation Day på Habari Maalum College

Graduation Day på Habari Maalum College
Den 19 november 2016 var det festlig ”Graduation Day” på Habari Maalum College i Arusha. Tanzania. 40 studerande på medielinjen resp. ledarskapslinjen dimitterades under ”pompa och ståt”. Dagen var extra festlig eftersom den började med invigning/dedikation av det senaste tillskottet på campuset, nämligen byggnaden för bibliotek och träningsstudior. Sedan 2007 har Hanna och Jan-Erik Nyman arbetat för att förverkliga den stora drömmen om ett College Camp

FSPM: Unik läroplan för synskadade

FSPM: Unik läroplan för synskadade
Genom ett projekt för synskadade i Tanzania har man utvecklat en läroplan som är unik av sitt slag i regionen. Seminarierna som ordnas har många positiva effekter på synskadades välmående och livssituation.  Genom Kibreli-projektet i Tanzania har en läroplan i läs- och skrivfärdighet för blinda utarbetats vid Tanzania Education Centre for the Blind (TCEB), den tanzaniska pingströrelsens organisation för synskadade. Läroplanen har utvecklats under lednin

Minister gav lågstadiet i Tanzania en utmärkelse

Minister gav  lågstadiet i Tanzania en utmärkelse
"Kvalitativt god utbildning är en rättighet för varje barn" (Shukuru Jumanne Kwambwa) Utbildningsministern i Tanzania, Shukuru Jumanne Kwambwa, har uppmärksammat New Life Primary school (Lågstadiet New Life) med ett Certificate of Commendation för sina fina examensresultat 2014. Enligt diplomet är skolan en av de skolor i landet som förbättrats mest när det gäller examensresultat. Från och med 2015 är lågstadieskolan inkluderad i arbetet vid New Life i ...

Bussen har anlänt till Dodoma

Bussen har anlänt till Dodoma
Gatubarns projektet i Dodoma är för den den stora grupp föräldralösa barn i staden som ofta bor inneboende hos någon släkting. En annan kategori är gatubarnen som bor inne i centrum av Dodoma och är väldigt skygga för vuxna. 250 barn har identifierats och regelbundna träffar har arrangerats. En träff har också ordnats för anhöriga och representanter från staden. Fokus i projektet är att jobba med attityder gentemot gatubarn i staden. Man vill få de vuxna a...