Kallelse till årsmöte för Frikyrklig Samverkan FS rf den 7 maj 2024 kl. 14.00 via Zoom.

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

• Verksamhetsberättelse

• Ekonomirapport

• Verksamhetsgranskningsrapport

• Ansvarsfrihet för styrelsen

•Verksamhetsplan

• Budget

• Övriga frågor

Välkommen med!
/Styrelsen

Mötesdokument och Zoom-länk sänds ut en vecka före mötet. Vänligen skicka namn och e-postadresser för mötesdeltagare senast den 29.4.2024 till cata@fsglobal.fi.