Under oktober månad har vi inom Missionskyrkan i Finland New Life Academy i Arusha, Tanzania som vårt böneämne och fokus för vår mission. Samtidigt vill vi lyfta upp NLA i den Ekumeniska Ansvarsveckans insamling. Vi känner att arbetet i Tanzania är ett gott ändamål som också faller under Ansvarsveckans tema i år, Helig Fred. Detta innebär bl. a. utbildning och satsning på de unga generationerna som gynnar stabilitet och fred i fattiga och oroliga områden.

Vi vill ta tillfället i akt att uppmärksamma den fantastiska resa som har ägt rum i Arusha. Det är en resa och utveckling som har kunnat äga rum tack vare stöd och engagemang från enskilda givare, MKF, finska staten, danska New Life Outreach samt ytterligare parter. Det är en resa som har förändrat liv och erbjudit hopp i en annars mycket utmanande verklighet.

New Life Academy (NLA) i Arusha är en skola byggd på kristna värderingar som har vuxit och blomstrat under de senaste åren. Just nu har man en permanent lärarkår och 800 elever från dagis- till högstadieålder. Detta har möjliggjorts inte bara genom fysiskt byggande utan även tack vare engagerad och hängiven personal. Lärarna och övrig personal vid New Life Academy har sträckt sig till det yttersta för att ge eleverna den bästa möjliga utbildning. Deras hängivenhet och engagemang har varit en stark drivkraft bakom skolans framgång och detta har gett eleverna helt nya möjligheter.

New Life Academy jobbar Kristuscentrerat för en ljusare och fredligare framtid med mottot ”Utrota fattigdom genom utbildning”. NLA är inte bara en plats för lärande; det är en plats som erbjuder hopp och möjligheter till en bättre framtid. Genom att erbjuda kvalitet i utbildningen hjälper skolan eleverna att bryta den onda cirkeln av fattigdom och öppnar dörrar till en ljusare framtid.  Denna resa har inte bara utrotat fattigdom genom utbildning, den har också främjat fred och försoning. Genom att träna och utbilda ansvarstagande individer ger NLA eleverna verktyg att förändra sitt samhälle och skapa en tryggare och fredligare framtid. De blir inte bara bättre rustade för att möta livets utmaningar, utan de blir också sändebud för positiv och fredsfrämjande förändring i sina samhällen.

Det är dock inte allt som glänser. Idag står NLA inför en akut utmaning. Elever och anställda kämpar dagligen för att få tillgång till rent vatten. Den nuvarande brunnen är för liten och vattenpumpen är för gammal och ineffektiv. Skolan tvingas spendera en tredjedel av budgeten för en ny pump varje månad för att få levererat rent vatten. Det är här vi alla kommer in. Vårt gemensamma mål denna höst är att erbjuda elever och anställda på NLA tillgång till rent vatten. Det gör vi genom att gräva en djupare brunn och installera en ny och effektiv vattenpump. Detta enkla men livsavgörande steg kommer inte bara att förbättra elevernas och de anställdas livskvalitet, utan också främja en tryggare och mer hälsosam miljö för alla.

Vi vill uppmuntra alla att vara med oss i detta konkreta och viktiga projekt för alla vänner och syskon vid New Life Academy!

Tack för ert bidrag och era böner. Låt oss tillsammans fortsätta att vara en del av denna fantastiska resa.

Skänk din gåva till vattenpump och brunnshål till New Life Outreach via Missionskyrkan i Finland. 

IBAN Konto: FI57 4055 1020 2570 71 SWIFT: HELSFIHH

Referens  NLA TANZANIA

Du kan också ge din gåva till MKF genom MobilePay med Koden 55058 och du använder samma referens som ovan. 

Insamlingstillstånd i Finland, med undantag av Åland: RA/2021/1616

Landskapet Åland: ÅLR 2021/10685