Ekumeniska ansvarsveckan firas 22-29 oktober 2023 med temat Helig fred – kristna som fredsbyggare, och vi vill utmana alla kristna att fundera på vad vi kan göra tillsammans för att skapa fred. Kriget i Europa har orsakat oro och osäkerhet inför framtiden, särskilt bland unga människor. Vi vill vara en motvikt till klimatet av oro och rädsla och bygga broar för fred.

Under Ansvarsveckan 2023 kommer det att finnas olika typer av informationspaket, men vi uppmuntrar också till konkreta åtgärder. En av Ekumeniska Rådet i Finlands (ERF) principer är att det som kan göras tillsammans görs tillsammans, och därför uppmuntrar vi kyrkor och organisationer tillsammans organisera olika evenemang under Ansvarsveckan: gudstjänster och bönestunder, seminarier, konserter och andra konstnärliga evenemang, diskussions- och informationsmöten, konkreta åtgärder, osv. Vi hoppas framför allt att ungdomar och unga vuxna ska få komma till tals och delta i planeringen och genomförandet av Ansvarsveckan på olika orter och i olika församlingar.

I år får vi se framemot bl.a. en internationell talargäst från Sant’ Egidio i Italien, fredsambassadörskolning, fredskonserter, TV- och radiogudstjänster, samt informativt,  some- och annat material som producerats av bl.a. unga vuxna i ERF:s Ungdomssektion och Ketko-utbildningen.

Välkommen att fira den Ekumeniska ansvarsveckan – tillsammans!

kumeniska ansvarsveckan görs av kyrkorna tillsammans.
Kampanjen hålls i hela Finland. Mer info: https://www.ansvarsveckan.fi/sv/