Funderar du någonsin vad finländsk lägstiftning säger om att ordna läger för barn och att engagera frivilliga resurser? Eller vad GDPR-lagen säger om församlingsmatrikeln? Vad bör man tänka på vid anställningar eller gällande tystnadsplikten i själavården? När ska man göra barnskyddsanmälan? Vilka riktlinjer finns det för en trygg arbetsmiljö och vilka lagstadgade saker gäller alla församlingar?

Kom med på fortbildningsdagen och bli klokare tillsammans!

Med Helena Korhonen går vi igenom bl.a.
-aktuell lagstiftning
-registerfrågor och datahantering
-kris- och konflikthantering

lördag 23.9.2023 kl. 9-16 i Vasa metodistkyrka
Anmälan till: camilla.klockars@metodistkyrkan.fi

onsdag 27.9.2023 i Andreaskyrkan, Helsingfors
Anmälan till: roger.andersson@mkf.fi

Värden bjuder på kaffe – lunch på stan. Pris: 10 euro/ person.

Broschyr att skriva ut här.