Ge ditt stöd till skolelever på Esa Memorial School i Nepal! Ekumeniska ansvarsveckans gåva i år går till barn och ungdomar vars familjer nyligen har flyttat till ett nytt område i utkanten av huvudstaden Kathmandu. Barnen behöver din hjälp för att betala skolavgifter, läroböcker och annat material samt till skoluniformer. Sedan 2003 har vi årligen kunnat hjälpa mellan 20-50 grundskoleelever i deras studier. Dessutom har 25 ungdomar fått möjlighet till högre studier.

Abrik Manandhar miste sin mamma men med stöd från skolprojektet är han nu färdig läkare. Kamala Shresth är från en familj med flera barn och kommer i år att bli färdig specialsjukskötare. Asther Basyal har klarat sig bra under sitt första år i gymnasiet trots att hon är hörselskadad.Krashis Adhikari som är aktiv både som pianist och tekniker i sin lokala församling i Banepa har också fått stöd för sina ingenjörsstudier.

Ansvarsveckans insamling alternerar mellan Frikyrklig Samverkans (FS) rf:s medlemmar; Adventkyrkan,Baptistsamfundet, Metodistkyrkan, Missionskyrkan och Pingströrelsen. Du kan stödja årets insamling direkt till ADRA Finlands kontoFI89 8000 1500 5542 42, ref.nr 41043ADRA Finlands Stiftelses penninginsamlingstillståndRA/2022/38 (Polisstyrelsen 14.1.2022)