Hållbarhetsboken (urspr. The Sustainability Book) är ett material utgiven av Norges Kristna Råd om de sjutton målsättningarna för en hållbar framtid ur ett kristet perspektiv (samma målsättningar som togs upp under ansvarsveckan, men som bra kan användas under vilken vecka som helst under året).

För varje målsättning finns en kort introduktion till temat, biblisk reflektion samt funktionella frågor och bön. Detta material är lätt att använda i förberedelse för och under olika evenemang. Hållbarhetsboken kan användas vid andliga tillfällen, t.ex. i förberedelse av predikan eller andakt, som bibelstudieunderlag, studiematerial vid ungdomssamlingar, etc. Hållbarhetsboken kan även användas i skolor och andra konfessionslösa sammanhang.

Ladda nätpublikationen

Mer info: https://www.ansvarsveckan.fi/sv/idematerial