Lantbruksutvecklingsprojektets samarbete med filippinska jordbruksverket leder till att modell-lantbruket kommer att bli ett pilotlantbruk och skola i regionen Östra Visayas, där jordbruk fortfarande är den främsta livnäringen.

Jordbruksverkets tekniska institut ATI vill hjälpa projektet att bygga ett klassrum på modell-lantbruket. Lantbruksutvecklingsprojektets samarbete med filippinska jordbruksverket leder till att modell-lantbruket kommer att bli ett pilot-lantbruk och skola i regionen Östra Visayas, som består av tre öar där totalt fyra och en halv miljoner människor bor och där jordbruk fortfarande är den främsta livnäringen.

TESDA, Technical Education and Skills Development Authority, Filippinernas myndighet för praktisk yrkesutbildning har godkänt 25 – 30 elever per termin och betalar lantbruket 220 euro per elev. Kursen som heter Ekologisk Jordbruksproduktion innefattar ekologisk kycklingproduktion, ekologisk grönsaksproduktion, ekologisk gödselproduktion, hälsodrycks-produktion samt ekologisk get och svinuppfödning.

Jordbruksverket säger att vår träning är annorlunda än andra kurser eftersom vi har lyckats göra dem mer praktiska och metoderna är lättare att följa för bönderna. Jordbruksverkets tekniska institut säger också att projektets modell-lantbruk är en perfekt inlärningsmiljö eftersom den är så väl planerad. Örter, som används som medicin istället för antibiotika, växer redan på farmen tillsammans med vitamin och proteintillskott för djur och andra växter.

Genom jordbruksverket och statens tekniska yrkesutbildning kommer projektlantbruket att bli känt för konsumenter i hela regionen och för jordbruksstudenter som är intresserade av ekologiskt jordbruk.

Andreas Pettersson, projektledare, Filippinerna