Frikyrklig Samverkan och 40 andra organisationer vädjar till regeringen att höja flyktingkvoten för 2018. Vädjan publicerades 11.4.2017. Efter detta har inrikesminister Paula Risikko föreslagit att flyktingkvoten höjs.

 

– En höjning av flyktingkvoten skulle vara ett tecken på att vårt land tar sitt ansvar för de mest utsatta människorna, som drabbats av krig och förföljelser. Samtidigt vore det en viktig signal om vilka grundvärderingar vi vill att ska vara vägledande för vårt land, säger FS:s ordförande Jan Edström.

Också professorn i ekonomi Sixten Korkman talar för en höjning av flyktingkvoten.

– Finland kan som ett rikt land hjälpa dem som har det allra svårast, trots kostnaderna det innebär. Kostnaderna kan fås ner med välvilliga attityder och en god integrationspolitik. Att höja kvoten för flyktingar är först och främst en moralisk fråga, inte ekonomisk, säger Korkman som deltar i organisationernas kampanj.

– Vår regering efterlyser en behärskad invandring. En flyktingkvot innebär just detta. Genom att höja flyktingkvoten kan Finland försäkra sig om att barn inte kommer  bort från sina föräldrar och får växa upp tryggt tillsammans med sina familjer, säger Hanna Markkula-Kivisilta, ledare för Rädda Barnen.

Också kommunerna är beredda att ta emot flera flyktingar.

– Budskapet är klart: Kommunerna vill ta sitt ansvar för den globala flyktingsituationen. Riksdagen bör vidta samma åtgärder. Det här är speciellt viktigt i en situation då flyktingpolitiken stramats åt och det har blivit svårare att ta sig till Finland, säger Amnesty Internationals ledare i Finland, Frank Johansson.

Mera information:

Kaisa Väkiparta, informatör

Amnesty International Finländska sektionen

040 833 1532

kaisa.vakiparta@amnesty.fi

Vad är en flyktingkvot?

Flyktingkvoten är FN:s flyktingorganisation UNHCR:s rekommendation för en hållbar lösning  när människor inte kan återvända till eller permanent bosätta sig i det land där de bor. Kvoten är ett ordnat sätt att hjälpa eftersom de som kommer utväljs noggrant och förflyttas tryggt från flyktinglägret till kommunen.