I Kenya är man redo med att fortsätta byggnadsarbetena på internatet invid yrkesskolan Word of Faith i Kiambu. På grund av statens nedskärningar i budgeten för utvecklingssamarbete har det varit en paus i byggnadsarbetet, men nu skall man sätta igång igen. Tack vare internatet kan skolan ta emot elever från ett större område, när man tidigare endast hade elever som kunde bo hemma på en radie av tio km från skolan.

I den första våningen som blev färdig i somras bor redan 38 elever – 22 pojkar och 16 flickor. En större volym i elevmängden påverkar samtidigt skolans självförsörjning genom små men välbehövliga skolavgifter.

De administrativa kostnaderna sjunker då också per elev. Vid yrkesskolan kan ungdomar från mindre bemedlade familjer få en utbildning och fattigdomsspiralen i dessa familjer kan brytas för denna generation och kommande.

 Läs mer om projektet HÄR.

Catarina Ekman-Niemi-Kaija

Foto: Joseph Mbeti