MATUTDELNING I MARS: Matutdelningen fortsätter på Nyadire missionstation i Zimbabwe bl.a. med hjälp av de medel som samlades in genom Ansvarsveckan som gav dryga 2.500 euro. Stort tack till alla som möjliggjorde utdelningen av 420 paket – på plats i Nyadire och med gåvor för uppköpen (bl.a. under ansvarsveckan). Luk. 1:37 -Ty ingenting är omöjligt för Gud !

Foton: The Nyadire Connection (TNC)