Genom ett projekt för synskadade i Tanzania har man utvecklat en läroplan som är unik av sitt slag i regionen. Seminarierna som ordnas har många positiva effekter på synskadades välmående och livssituation. 

Genom Kibreli-projektet i Tanzania har en läroplan i läs- och skrivfärdighet för blinda utarbetats vid Tanzania Education Centre for the Blind (TCEB), den tanzaniska pingströrelsens organisation för synskadade. Läroplanen har utvecklats under ledning av projektkoordinatorn Ibrahim Suleiman och representanter från statlig vuxenutbildning, utbildning för blinda m.fl. har deltagit i arbetet.

Experterna i panelen som utvecklat riktlinjerna för vuxenutbildningen som erbjuds av Tanzania Education Centre for the Blind (TCEB) genom Kibreli projektet.
Experterna i panelen som utvecklat riktlinjerna för vuxenutbildningen som erbjuds av Tanzania Education Centre for the Blind (TCEB) genom Kibreli projektet.


Unik läroplan

Denna läroplan med medföljande manual för undervisning är en unik produkt i Tanzania och hela Afrika eftersom det, enligt projektledaren, inte funnits att tillgå liknande material.

Läroplanen grundar sig på nationella direktiv och lagar och är tänkt att användas vid projektets olika center runtom i Tanzania. Läroplanen innehåller sex kapitel med mål metoder och undervisningsmaterial. Några exempel på teman är läs- och skrivfärdigheter, enkla räknesätt, entreprenörskap, hälsokunskap, näringslära.

Positiva effekter av seminarierna
Under 2015 deltog 86 personer i seminarier om hälsofrågor och entreprenörskap. 91 personer deltog i utbildning kring funktionshindrades rättigheter och vikten av att vara en aktiv medborgare genom att exempelvis rösta i val. Projektpersonalen rapporterar regelbundet om de positiva effekterna av seminarierna för synskadade. En del vill starta egen affärs- eller jordbruksverksamhet medan andra blir motiverade att ta tag i mindre men viktiga vardagssysslor som att ta bättre hand om sin hygien eller testa sig för HIV. En del har satt sina barn i skola.

Deltagare i seminarium för synskadade.
Deltagare i seminarium för synskadade.

Lämna ett svar