”Kvalitativt god utbildning är en rättighet för varje barn” (Shukuru Jumanne Kwambwa)

Utbildningsministern i Tanzania, Shukuru Jumanne Kwambwa, har uppmärksammat New Life Primary school (Lågstadiet New Life) med ett Certificate of Commendation för sina fina examensresultat 2014. Enligt diplomet är skolan en av de skolor i landet som förbättrats mest när det gäller examensresultat. Från och med 2015 är lågstadieskolan inkluderad i arbetet vid New Life i Tanzania. Utmärkelsen gavs den 15 maj 2015.

Tanzania är ett land med stora klasskillnader och behovet av skolor och utbildning för den fattiga befolkningen är stort. De statliga skolorna räcker inte till för att täcka behovet, de har ofta stora klasser och inte alltid så goda studieresultat. MKF inledde år 2012 ett samarbete med New Life Outreach (NLO) som sedan år 2001 genom organisationen New Life Academy (NLA) bedriver sin utbildnings- och hjälpverksamhet med barnhem för föräldralösa flickor, förskola och den nu aktuella lågstadieskolan. NLA är en registrerad organisation med tillstånd att bedriva skolverksamhet och har bra och regelbunden kontakt med undervisningsministeriet i Tanzania.

Text: Bjarne Rönnqvist/ Mirella Enlund

För mer information om arbetet i Olosiva, Tanzania, i läs här.

Lämna ett svar