Finlands flagga i topp utanför ambassaden i Nairobi där en del av gymnasiegruppen från norra svenska Österbotten väntar att mötet 23.1.2015 skall börja. Från vänster: lärare Heidi Storbacka, Erica Backlund, mamma Ann-Marie Lillmåns-Backlund, Edith Granholm, Alexandra Svenfelt och Michelle Palo. Foto: Bernt Klockars.

Under åren 2005-2010 byggde och startade Finlands svenska metodistkyrka med biståndsmedel en yrkesskola för unga från fattiga familjer i Kiambu, Kenya. Syftet med yrkesskolan är att bekämpa fattigdom genom att bryta spiralen av brist på utbildning med svårigheter på arbetsmarknaden som följd – och med risken att upprepas i följande generation.

Finlands ambassad2 kopia
Biträdande ambassadör Eeva Alarcón välkomnar gymnasiegruppen från norra svenska Österbotten till Finlands ambassad i Nairobi 23.1.2015. Informationsansvariga Petra Töller i bakgrunden. Foto: Bernt Klockars.

Sedan maj 2014 har ett nytt projekt inletts, där yrkesskolan får ett internat som möjliggör rekrytering längre bort ifrån samt större användning för de utrymmen och funktioner som redan står färdiga (skolkök, matsal, cafeteria och utställnings- och försäljningsutrymmen). De bäddplatser, totalt 100 till antalet, som inte kommer att användas för eget bruk kan hyras ut och generera inkomster som stödjer yrkesskolans ekonomiska hållbarhet. Yrkesskolan uppbär minimala avgifter och behöver för tillfället stöd från ägaren, församlingen Word of Faith Church Kiambu.

Under de sammanlagt tolv år (projektplanering 2003) som samarbetet med projektägaren i Kenya pågått, har kontakterna till Finlands ambassad i Nairobi hela tiden hållits varma. Under årens lopp har ansvarig personal på ambassaden bytts ut och därför har regelbundna uppdateringar behövts.

Personal från ambassaden har besökt yrkesskolan vid fyra tillfällen varav representanter från projektägaren i Finland närvarit vid tre tillfällen. Ett av dessa var invigningen av yrkesskolan i maj 2008. Vid tre tillfällen har projektansvariga besökt ambassaden i Nairobi, alla gånger i samband med grupper av gymnasiestuderande från Finland. Besöken på ambassaden har varit inriktade både på information om vad Finland generellt gör i Kenya och Afrika, men också på vårt specifika projekt i Kiambu.

Vid besöken både i Kiambu och i Nairobi har vi träffat allt från ambassadören till praktikanter. Vid senaste besök, fredag 23.1.2015, möttes vi av ambassadörens ställföreträdare Eeva Alarcón och ansvariga för biståndsprojekt Marja Suomela samt informationsansvariga Petra Töller. Suomela och Töller höll föredrag för gymnasiegruppen och därefter presenterades i ett skilt möte nuvarande projekt med internatbygge samt ett projekt som håller på att starta i Zimbabwe (trots att Zimbabwe inte hör till Nairobiambassadens ansvarsområde). En representant för Zimbabweprojektet befann sig i Kenya på inbjudan av Finlands svenska metodistkyrka för att lära mera om hur vår samarbetspartner driver sitt barnhem med bl.a. biogasanläggning och agrikulturella projekt.

Som ett resultat av kontakterna har projektägarna i Kenya deltagit i ambassadens utbildningar vid ett flertal tillfällen.

Personalen på ambassaden har uttryckt både intresse och tacksamhet för kontakterna vi tagit. Inte en enda gång har vårt initiativ till möte nekats. Även om resultatet inte genast är synligt, känns det meningsfullt att hålla representationen på ort och ställe informerad om ett bra projekt med goda samarbetspartners.

Text: Bernt Klockars

Läs mer om projektet i Kenya här

Lämna ett svar