Torkan, nedstängningen av samhället, ökningen av malaria och den osäkra ekonomiska situationen har tillsammans bidragit till minskad tillgång på mat och hungersnöd för många familjer i och omkring Nyadire missionsstation i Mutoko, Zimbabwe.

Frikyrklig Samverkan rf (FS) har beslutat att den gemensamma frikyrkliga insamlingen under ansvarsveckan ska tillfalla metodistkyrkans projekt för matutdelning.

Sedan maj har över 400 familjer som bor eller jobbar på missionsstationen samt pastorer i Mutoko-Mudzi distriktet och hälsovårdspersonal på sex hälsovårdcentraler på landsbygden fått mathjälp.
Nu, när pan-demin fortsätter och när arbets-lösheten kvar-står, behövs hjäl-pen mer än någonsin.

Enligt FN hör Zimbabwe till ett av de mest osäkra länderna ifråga om att säkerställa mat för befolkningen. Man menar att det är större risk att dö av svält än av Covid-19 just nu. Enligt FN:s livsmedelsprograms senaste rapport får mindre än 20 % av barnen en fullgod diet som befrämjar deras hälsa och liv.

The Nyadire Social Committee administrerar och övervakar programmet, som initierades av The Nyadire Connection, som består av kristna från Pittsburgh, Pennsylvania som jobbar med flera olika projekt för att förbättra livskvaliteten på missionsstationen. Ett matpaket för fem personer är värt ca 15 euro och räcker i cirka en månad. Paketet består av majsmjöl, matolja, bönor och socker.

“Om du har råd till tre mål om dagen, avstå från ett och ät två. Om du har råd med två mål om dagen, avstå från det ena och ge det andra till någon som hungrar. Om du kan äta bara ett mål om dagen, ät då under sex dagar och avstå din sjunde måltid… Där är någon nånstans i en mycket värre situation än din”
Esther, studerande vid Africa University, till sina studiekompisar

Kan du bidra till att hålla en eller flera familjer mätta under en månad?
Inbetalningen kan göras till:

Frikyrklig Samverkan rf (FS)
Bankkonto: FI67 4970 4420 0270 39
Referensnummer: 2510200
Insamlingtillstånd RA/2020/1235 15.10 – 30.11.2020 (gäller i hela Finland förutom Åland)

Tatenda… Tack för din gåva!

Foto: TNC