Internatsbygge vid yrkesskolan för ungdomar från fattiga familjer i Kiambu, Kenya. Just nu jobbar man med grunden till internatet. I internatet skall ca 100 ungdomar kunna bo medan de får del av praktiska kurser i yrkesskolan.

Kenya internat 2Mellan åren 2005-2010 startades en yrkesskola för läskunniga ungdomar från familjer utan ekonomiska medel att ge dem en vidare utbildning efter avslutad grundskola. Verksamheten bedrivs idag på ett professionellt sätt och man ser goda resultat, inte minst när det gäller arbetsmöjligheter efteråt.

Skolan har hittills saknat internat, och har bara kunna rekrytera elever inom en radie på 10 km. Transporter (ekonomi) och tid begränsar nämligen  elever med längre skolväg.

Kenya internat 4Internatet har en stor betydelse för att ungdomar från mindre bemedlade familjer ska få en utbildning och att fattigdomsspiralen i dessa familjer kan brytas för denna generation och kommande. Finlands svenska metodistkyrka inledde projektet i maj 2014.     FSMK/FS

 

Lämna ett svar