Dispositionsplaner och årsplaner över FS Globals utvecklingssamarbete

Programbeskrivning och dispositionsplan för 2015-2017

Årsplan 2017

Årsplan 2016

Årsplan 2015 (version 2)

Årsplan 2014

Årsplan 2013

Årsplan 2012

Programbeskrivning och dispositionsplan för 2012-2014

Årsrapporter över FS Globals utvecklingssamarbete

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014 och slutrapport för finansieringsperioden 2012-2014

Årsrapport 2013

Årsrapport 2012

Årsrapport 2011

Verksamhetsberättelser från Frikyrklig Samverkan FS r.f.

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2012

Organisationsdokument

Vision och värdegrund

Broschyrer

FS Global broschyr 2015 – 2017

FS broschyr 2012 – 2014