Kambodjaprojektet vinner pris

Kambodjaprojektet vinner pris
Metodistkyrkans Kambodjaprojekt utsågs till bästa matprojekt då metodister från hela världen samlades till hälsokonferens. Projektet, som är ett samarbete mellan Finlands svenska Metodistkyrka och metodister i USA och Schweiz, går ut på att hitta alternativ odling/inkomst till risodling och nådde i fjol över 19 600 personer. CHAD was awarded as the "Best Food Security Project" during the Fifth Pan-African Health Summit of General Board of Global Mini

Jordbruksprojekt ger en bättre vardag

Jordbruksprojekt ger en bättre vardag
CHAD (Community Health and Agricultural Development, sv. hälso- och jordbruksutveckling), har under flera år arbetat i Kambodja med bl.a. ris- och kobanker, inkomstrelaterade aktiviteter och hygienupplysning. Samhällen har förändrats då mänskor lärt sig och sedan tillämpat det de lärt sig. I projektet Integrated Farming System (IFS), som inleddes 2015, är målet att ge jordbrukarna praktisk undervisning som fokuserar på hur de skall hantera den ökand...

Soth Sraeng kan försörja sin familj i hemlandet

Soth Sraeng kan försörja sin familj i hemlandet
Soth Sreang behöver inte fara till Thailand och jobba. Sreang deltar i projektet i Kambodja för nya alternativ till risodling. Tidigare fick han så små risskördar att han inte kunde försörja familjen och övervägde att fara utomlands och jobba. Men genom detta projekt fick han ta del i att odla nya grödor och djurhushållning. Nu odlar han majs och grönsaker och har kycklingar, ankor och grisar, kan både bo hemma och helt försörja familjen. Sreang tänker int...

Kambodjanerna lär sig anpassa jordbruket till klimatförändringar

Kambodjanerna lär sig anpassa jordbruket till klimatförändringar
Kambodja har under de senaste åren drabbats hårt av både översvämningar och torka. Orsaken är klimatförändringen. De flesta av dem som bor på landsbygden i Kambodja lever under väldigt enkla förhållanden och är beroende av jordbruket för sitt uppehälle. 90 % av jordbrukarna är beroende av regn vid rätt tidpunkt för odling av ris. Klimatförändringen gör att risken att skörden slår fel är mycket större än tidigare. Blir det ingen skörd är katastrofen ett fak...

Bönder lär sig handskas med klimatförändringar

Bönder lär sig handskas med klimatförändringar
Projektet "Integrated Farming System (IFS)" har kört igång! Här handlar det om att att ge bönderna "verktyg" att handskas med de växande klimatförändringar som drabbat Kambodja. I och med att den här kunskapen ökar, ska livet bli enklare för bönderna. Bakgrunden till projektet är att Kambodja under de senaste åren drabbats av svåra översvämningar och torka p.g.a. ökade klimatförändringar. 90 % av jordbrukarna på den kambodjanska landsbygden är beroe

Mikrolån till en ko – hjälp för handikappad

Chim Kun är mer än sitt handikapp. Hon har varit handikappad sedan födseln vilket gjort att hon blivit utan många saker i livet – varav inte minst en grundutbildning. Men nu tack vare metodistkyrkans mikrolån för jordbruk i Kambodja, kan Kun visa världen att hon inte är någon man ska tycka synd om. Snarare är hon någon man ska göra affärer med. Vid 56 års ålder hade Kun inte gått en dag i skola. Hennes sargade fötter gjorde att hon inte kunde gå till sk...