Ekumenisk info

  • Välkommen på workshop om samhällsbaserat missionsarbete – CHE Välkommen på workshop om samhällsbaserat missionsarbete – CHE

    Välkommen på workshop om samhällsbaserat missionsarbete – CHE

Välkommen på workshop om samhällsbaserat missionsarbete – CHE

CHE, Community Health Evangelism, är ett effektivt sätt att nå samhällen med evangelium och hälsa till kropp och själ. Utöver vår värld tillämpas det av över 700 organisationer och kyrkosamfund i mer än 120 länder.

För vem?

För alla i våra församlingar och samfund som är intresserade av mission, för pastorer och andra ledare i församlingarna, för medlemmar i missionskommittéer och missionsråd, för samfundstyrelserna och för personer som funderar på att delta i missionsprojekt i framtiden.

Hur?

Workshopen är interaktiv. Diskussionsledaren bygger upp innehållet i nära samverkan med deltagarna.

Medverkande?

Diskussionsledare är Jukka Harjula. Han var missionsläkare i Kenya, Etiopien och Kina mellan 1977 och 2001. Sedan dess har han verkat som instruktör och konsult för Fida Internationals partnerorganisationer utöver hela vår värld. Hans insats inom Fida har revolutionerat dess missionsarbete.

Numera pensionär men fortfarande mycket aktiv inom mission, en entusiastisk visionär och en utomordentlig föreläsare. Han har tränat församlingar och missionsorganisationer i mer än 50 länder.

Dessutom medverkar

  • Laila och Andreas Pettersson, projektarbetare, de delar med sig av sina erfarenheter av framgångsrikt CHE-arbete i Leyte, Filippinerna,
  • Jan Tunér, församlingsledare, f.d. projektarbetare, CDP i Afghanistan
  • Ture Huhtamäki, barnläkare, f.d. projektarbetare, CHE i Balkanländerna och Mellanöstern

Tid: Lördag 6.5.2017 kl. 10-17

Plats: Andreaskyrkan, Högbergsgatan 22, Helsingfors.

Arrangör: Frikyrklig Samverkan FS r.f.

Info om teman som behandlas och praktisk information hittar du i vår broschyr HÄR.

 

 

 

 

 

 

By |februari 23rd, 2017|Ekumenisk info|Kommentarer inaktiverade för Välkommen på workshop om samhällsbaserat missionsarbete – CHE

Rekommendation till kyrkorna angående utlåtande om asylsökande som blivit kristna

Vid förhandlingar i december beslöt Ekumeniska Rådet och Migrationsverket att kyrkorna/församlingarna kan skriva ett utlåtande till Migrationsverket om asylsökande som konverterat till den kristna tron, ifall de så önskar.

Läs mera HÄR.

 

By |februari 1st, 2017|Ekumenisk info, Okategoriserade|Kommentarer inaktiverade för Rekommendation till kyrkorna angående utlåtande om asylsökande som blivit kristna

Dags att anmäla sig till finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar

De finlandssvenska ekumeniska kyrkodagarna hålls i Åbo den 19 till 21 maj 2017.

Kyrkodagarna riktar sig till församlingarnas anställda och förtroendevalda, till församlingsmedlemmar och frivilliga.

Läs mer om programmet och anmäl dig HÄR.

 

samarbete

By |januari 25th, 2017|Ekumenisk info|Kommentarer inaktiverade för Dags att anmäla sig till finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar

Livets skörhet och skönhet

Predikan vid baptisternas midsommarkonferens, 21 juni 2015

Temat för vår konferens, Livets skörhet och skönhet, har belysts från många olika synvinklar denna midsommar. Vi har upplevt naturens skönhet, vi har ätit god och näringsrik mat, vi har sjungit och lyssnat till sång och musik som berört och gett skönhetsavtryck i våra själar.

Vi har lyssnat till ärliga, ocensurerade, livsberättelser som vittnar om Gud mitt i smärtan, tvivlet och lidandet. Vi har mött unga människor som vill ge fattiga och utsatta i andra delar av världen ett hopp om en framtid. Vi har mött Kristus i ordet, i bönen, i lovsången och nattvarden.

Vi har uppmanats att hålla fast vid ursprungsvisionen, att öppna våra händer och munnar för att frimodigt, om än ibland trevande, berätta om Jesus Kristus. Vi har lyssnat till den brutala sanningen om oss själva, uppmanats att bekänna och lägga bort föraktet som kan ta sig många olika former och förfular själen och livet.
Vi har uppmanats att se Jesus barmhärtighetsgärningar både i förbön för sjuka och i kristet fredsarbete. Vi har uppmanats att varje dag be: Herre, ske din vilja för mitt liv idag. Och att be den bönen varje dag.

Och så har vi påmints om de helgon, de på Jesus troende, som lämnat livet här på jorden och nu får uppleva den fullkomliga skönheten, Gud själv, all skönhets ursprung, all skörhets helare.

Skönheten ska frälsa världen. Så formulerade Dostojevskij något mycket vackert och hemlighetsfullt i sin roman Bröderna Karamazov. Jag vet inte riktigt vad det betyder, men jag anar det är en av de viktigaste utombibliska raderna som skrivits, och som ändå har stöd i bibeln.

”Låt mig få se din härlighet”, säger Mose till Gud. Efter det mötet tvingas han skyla sitt ansikte då Guds […]

Ekumenisk begravningspraxis

Våren 2015

Ekumeniska Rådets styrelse har godkänt anvisningar om ekumenisk begravningspraxis som kommer att vara till stor nytta för begravningsförrättare och anhöriga. Anvisningarna strävar efter att skapa tydlighet i hur församlingar och anhöriga kan och bör handla i dylika situationer. Oftast är det informationen till minoritetsförsamlingar som blir lidande då anhöriga eller begravningsförrättare kanske inte känt till eller högaktat den avlidnes övertygelse. Med information, öppenhet och samarbete kan onödiga friktioner undvikas i framtiden när församlingarna tar i bruk en ekumeniska begravningspraxis.

1. Vid en begravning skall den avlidnes åskådning och önskemål respekteras. (Begravningslagen, 1 kap, 2 §, 3 mom).

2. Medlemskap i en kristen församling är ur ekumenisk synvinkel en tillräcklig grund för att definiera den avlidnes övertygelse och önskemål om på vilket sätt begravningen ska förrättas. För kristna är begravningsakten viktig både med tanke på den avlidne, de anhöriga och församlingen.

3. Det är bra om begravningsförrättaren också kan ta hänsyn till begravningsgästernas åskådning.

4. Ibland har den avlidne varit medlem i församlingen där begravningen förrättas och samtidigt varit med i en annan kristen gemenskap. I sådana fall är det viktigt att de båda församlingarna kan samarbeta. Om möjligt kan begravningsakten förrättas som ett samarbete mellan flera olika traditioner. Till gott samarbete hör att kristna församlingar ger varandra tillgång till sina utrymmen.

5. Det är viktigt att följa den avlidnes önskan också då den avlidnes trosövertygelse känns främmande för de anhöriga. De anhöriga kan vid sidan av begravningsakten ordna en egen andakt eller motsvarande, vilket dock inte ersätter den egentliga begravningsakten.

6. Ifall den avlidne inte har tillhört någon kristen församling, men de anhöriga ändå önskar en kristen begravning, är det viktigt att de anhöriga och församlingen diskuterar den avlidnes önskan och följer det berörda kyrkosamfundets principer.

7. Det är bra […]

FS uttalande om hur bemöta asylsökare

18 september 2015

Frikyrklig Samverkans uttalande till sina medlemssamfund och deras församlingar
Den senaste tidens krig, oroligheter, förföljelse av kristna och andra etniska och religiösa minoriteter i Mellanöstern har gett upphov till en enorm flyktingström som också nått vårt land.

De allra flesta flyktingar är emellertid internflyktingar i sitt eget land eller har flytt till närbelägna länder. Libanon har vid det här laget tagit emot två miljoner syriska flyktingar. EU-länderna har inte nått enighet om hur man ska hantera inströmningen av nya flyktingar. En del länder bygger stängsel och sätter in polis mot utmattade flyktingar, andra länder försöker hålla sina gränser öppna. Inte heller de nordiska länderna har en enig linje i frågan. Detta har bland annat lett till att Finland blivit målet för flyktingar som kommer via Sverige.

I vårt land har nedlagda flyktingmottagningar öppnats på nytt och myndigheterna vädjar till både kommunala och kyrkliga instanser att se över vilka utrymmen som kan upplåtas för flyktingar och asylsökare. På många mindre orter har invånarantalet stigit med många procent under bara några veckor.

Hur bemöta flyktingar?

Många av oss reagerar på flyktingströmmen med oro och rädsla. Det är förståeligt och FS delar oron inför den stora flyktingströmmen till Europa och svårigheten att överblicka de framtida konsekvenserna av detta.
Andra försöker hjälpa på olika sätt, både med materiell hjälp och genom att finnas till hands för samtal och möten. Vårt lands restriktiva flyktingpolitik har fått ge efter för medborgarnas och de goda krafternas villighet att hjälpa de nödställda. På många orter gör kyrkor och församlingar gemensam sak med Röda Korset, och lokala nätverk växer fram efter de behov som finns.

FS uppmanar sina medlemssamfund, deras församlingar och enskilda medlemmar att hjälpa till med det de kan, utan hänsyn till personers etniska eller religiösa […]