Girighetens gränser

April 2016 Skatteparadis möjliggör penningtvätt. Genom komplicerade mönster av transaktioner, företagsköp och ägande tvättas pengar som förut varit blodröda till att bli skinande vita. Om pengarna inte längre kan spåras till handeln med vapen, narkotika, människor eller annan kriminalitet blir pengarna ”syndfria” och kan investeras i laglig verksamhet. Nya avslöjanden visar att till och med Röda Korset med sitt goda rykte har utnyttjas i syfte att tvätt...

Moral är handling

April 2016 Panamaläckans avslöjanden om hur många rika gömmer sina tillgångar i skatteparadis har bekräftar det vi redan vet. Allt färre äger allt mer av jordens tillgångar. År 2010 ägde 388 personer lika mycket som den fattigaste hälften av jordens befolkning, idag består denna grupp av en busslast på 62 personer. Jämfört med dessa är Panamaoffren småsparare, de är rika men inte rikast. Men det är som inom idrotten, endast de som avslöjas riskerar mista ...

Våga vara bekymmerslös

Oktober 2015 Bekymra er inte, säger Jesus. Bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda dag till sin livslängd? Sök först Guds rike, så ska ni få allt det andra också. (Matt. 6:25-) Bekymmer är litet som ålderskrämpor. De hör liksom till, tror vi. Man vänjer sig vid dem och börjar så småningom rätt sitt liv efter dem. Bekymmer handlar om ofta om stress, att vi oroar o...

Religionen i samhället

Januari 2015 De senaste åren har religion och skola debatterats flitigt. Själv har jag följt med och deltagit i diskussionen både från kyrkligt och interreligiöst perspektiv. Här är några reflektioner. Den viktiga betoning av positiv religionsfrihet (frihet till religion och övertygelse) som låg bakom religionsfrihetslagen 2003 har bland många debattörer fått vika för en negativ förståelse av religionsfrihet (frihet att inte behöva utsättas för relig...

Livets skörhet och skönhet

Predikan vid baptisternas midsommarkonferens, 21 juni 2015 Temat för vår konferens, Livets skörhet och skönhet, har belysts från många olika synvinklar denna midsommar. Vi har upplevt naturens skönhet, vi har ätit god och näringsrik mat, vi har sjungit och lyssnat till sång och musik som berört och gett skönhetsavtryck i våra själar. Vi har lyssnat till ärliga, ocensurerade, livsberättelser som vittnar om Gud mitt i smärtan, tvivlet och lidandet. Vi ...

Om gästfrihet

Juni 2015 Gästfrihet är att gå över gränser. Jesus rörde sig ofta i gränstrakterna för vad som ansågs vara tillåtet eller möjligt. Han lät sig ofta bjudas hem till människor. Det fick han ofta kritik för. Han umgicks ju med sådana som inte ansågs passa in. Men Jesus valde själv vilka han hälsade på. Många av Jesu liknelser börjar eller slutar med en fest, ett gästabud. Jesus uppmuntrar dem han möter att visa gästfrihet och att vara generösa. Samtidig...

Värdighet och färdighet

Våren 2015 Mänsklig värdighet och mänskliga färdigheter Inför riksdagsvalet aktualiserades på nytt frågan om vilket samhälle vi vill leva i. Ser vi vår nation som ett kultur- och trygghetsreservat endast för vår egen sort eller är vi en del av den globala gemenskapen? Ska vi spara eller ta mera lån, dra åt svångremmen eller stimulera? Tror vi på hotbilder eller förmedlar vi hopp? Vill vi satsa på förnybar energi eller bidra till klimatförändringen? Ä...

Kyrka-stat frågor och frikyrkorna

Kyrka-stat frågor ur minoritetskyrkligt perspektiv (publicerad på teologia.fi) Religionsfriheten är en universell individuell rättighet. Vill man granska kyrka-statfrågorna i vårt eget land ur minoritetskyrkligt perspektiv är det därför naturligt att göra det med religionsfriheten som utgångspunkt. De statliga utredningarna på 1970- och 1980-talet resulterade inte i åtgärder som skulle ha lett till hållbara lösningar i kyrka-stat frågan, en konsekvent t...